750

Ерөнхий гэрээний тоо

705

Худалдах барааны тоо

71

Нийлүүлэгч байгууллага

474

Захиалагч байгууллага

Шинээр нэмэгдсэн барааны жагсаалт

Хамтрагч байгууллагууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах