921

Ерөнхий гэрээний тоо

435

Худалдах барааны тоо

112

Нийлүүлэгч байгууллага

582

Захиалагч байгууллага

Шинээр нэмэгдсэн барааны жагсаалт

Хамтрагч байгууллагууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах