1825

Ерөнхий гэрээний тоо

892

Худалдах барааны тоо

493

Нийлүүлэгч байгууллага

1932

Захиалагч байгууллага

Шинээр нэмэгдсэн барааны жагсаалт

Хамтрагч байгууллагууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах