Сертификатны дугаар Овог Нэр Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Хаяг

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо