Захиалгын дугаар:
ДТӨЭМТ/011
Захиалагчийн нэр:
Дотны Туслагч Өрхийн Эрүүл Мэндийн Төв Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага
Санал хүлээн авах хугацаа:
2020-07-08 09:00
Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах