Шоргоолжин тээвэр ХХК

Name of organization:
Шоргоолжин тээвэр ХХК
Direction of activity:
Автомашнаар ачаа тээвэрлэх
Created date:
2023-01-03
Country of invested:
Монгол
Address information:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 4-р хороо
Contact information:
Ажлын утас: 89059390, Цахим шуудан: shorgoolj6666trans@gmail.com,