Name of organization:
Дулаансэнтий ХХК
Direction of activity:
0,7-40,0 кгх/см Даралттай шугам хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ,0.7-40.0 кгс/см даралттай зуухны засвар, угсралт, түүний тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ,0.7-40.0 кгх/см даралттай зуухны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ, 0.7-40.0 кгх/см даралттай даралтат савны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ, 0.7-40.0 кгх/см даралттай шугам хоолойн засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ,Барилга угсралтын ажил, ус хангамж, ариутгах татуургын гол шугам сүлжээний угсралт, дулааны шугам сүлжээний угсралтын ажил,Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын систем угсралт,Барилгын дотор халаалт, салхивч, усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугамын угсралт,Дулааны болон усан хангамжийн гол магистраль шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт,Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил
Created date:
2019-09-09
Country of invested:
Монгол
Address information:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 23-р хороо
Contact information:
Ажлын утас: 88116473,