Name of organization:
1520 Signal Ltd ХХК
Direction of activity:
Төмөр замын дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглол ба холбооны байгууламжийн засвар, техникийн үйлчилгээ
Created date:
2021-05-27
Country of invested:
Орос
Address information:
No data.
Contact information:
Цахим шуудан: ilya.lukin@1520signal.ru, Ажлын утас: 74959011520, Цахим шуудан: aleksandr.golubev@1520signal.ru,