Байгууллагын нэр:
Монголын үнэт цаас хэвлэл ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Автомашин, механизмын худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-03-09
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.