Байгууллагын нэр:
Престиж-Инженеринг ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Гадаад худалдаа,Ус хангамж,ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ,барилга байгууламжийн технологи,зураг төсөл,Ус хуримтлуулан ариутгаж түгээх үйл ажиллагаа,Ус цуглуулах, ариутгах, ус хангамж,Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, эрэл хайгуул, өрөмдөх, худаг гаргах, барих тоноглох,Усны барилга байгууламжийн угсралт, зураг төсөл
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-05-18
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 77119889,