Престиж-Инженеринг ХХК

Байгууллагын нэр:
Престиж-Инженеринг ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Гадаад худалдааУс хангамж ариутгах татуургын шугам шүлжээ түүний тоног төхөөрөмжийн угсралтУс хангамж,ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ,барилга байгууламжийн технологи,зураг төсөлУс хангамж,ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ,барилга байгууламжийн технологи,зураг төсөл/2013.03.29-2016.03.29/Ус хуримтлуулан ариутгаж түгээх үйл ажиллагааУс цуглуулах, ариутгах, ус хангамжУсны барилга байгууламж барих, тоноглохУсны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, эрэл хайгуул, өрөмдөх, худаг гаргах, барих тоноглохУсны барилга байгууламжийн зураг төсөл хийх / Тусгай зөвшөөрөлд заасан бусад ажлууд/Усны барилга байгууламжийн угсралт, зураг төсөлУсны барилга, байгууламжийн талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөхУсны хайгуул судалгааУсны эрэл хайгуулын судалгаа хийх, цооног өрөмдөх, худаг гаргах, засварлах, усны барилга байгууламж барих, тоноглох
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-05-18
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 77119889,