Байгууллагын нэр:
Цэцэглэлтийн үе ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Гадаад худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2018-03-02
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 25-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.