Байгууллагын нэр:
Смартлифт ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Барилга угсралт,Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол,интернет сүлжээ, гал аюулын дохиоллын систем, түүний тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугамын угсралт,Барилгын дотор гэрэлтүүлэг,цахилгаан хангамжийн угсралт тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт,Барилгын дотор халаалт, салхивч, усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугамын угсралт,Цахилгаан шатны угсралтын ажил
Бүртгэгдсэн огноо:
2018-03-31
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99082523,