Байгууллагын нэр:
Соёмбопринтинг ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Хэвлэлийн эх бэлтгэх, хэвлэх үйл ажиллагаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-03-09
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 3-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: info@soyomboprinting.com, Гар утас: 95109646,