Болор эрхэст цамхаг ХХК

Байгууллагын нэр:
Болор эрхэст цамхаг ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Барилга угсралт 2.1.1 заалтын дагуу /2014.04.04-2017.04.04/
Бүртгэгдсэн огноо:
2018-02-12
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Дархан-Уул, Дархан, 1-р баг
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: bets.llc2017@gmail.com, Гар утас: 88880199,