Байгууллагын нэр:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллыг дэмжих арга билиг холбоо Төрийн бус байгууллага
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага
Бүртгэгдсэн огноо:
2018-03-23
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 5-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: abholboo@gmail.com, Гар утас: 97122009,