Литейщик ООО Бусад

Байгууллагын нэр:
Литейщик ООО Бусад
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Уул уухайн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, засвар үйлчилгээ
Бүртгэгдсэн огноо:
2019-02-25
Хөрөнгө оруулсан улс:
Орос
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 3013744442, Цахим шуудан: liteshik@mail.ru,