Байгууллагын нэр:
Тэгш хүртээмж бие даан амьдрах төв Төрийн бус байгууллага
Үйл ажиллагааны чиглэл:
НҮБ-аас батлагдан гарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцийг монгол улсад бүрэн төгс хэрэгжүүлэх, гишүүдийнхээ хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах
Бүртгэгдсэн огноо:
2022-07-08
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Баянгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 95845091, Цахим шуудан: tegsh.hurteemj@gmail.com,