Захиалагчийн код:
ХЭАДХСХЦ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын хүүхдийн цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Баян-Овоо сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 98111434, Энгийн шуудан: ts.enhmaa82@gmail.com,