Захиалагчийн код:
ОРАХААГ
Захиалагчийн нэр:
Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Баян-Өндөр сум , Орхон , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70358570, Цахим шуудан: Orkhon.haag8570@gmail.com,