Захиалагчийн код:
ASDIP
Захиалагчийн нэр:
Аймаг,сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
Харъяалагдах байгууллага:
Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
15-р хороо , Чингэлтэй дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99111726, Цахим шуудан: info.asdip@med.gov.mn,