Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил (Увс аймаг Баруунтуруун, Бөхмөрөн, Давст, Зүүнхангай, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Өндөрхангай, Тариалан, Улаангом, Ховд сум)

Захиалагч:
Боловсролын ерөнхий газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
БЕГ/202204009
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Бусад
Төсөвт өртөг:
124,400,000₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2022-05-12 17:54
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2022-05-12
Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил (Увс аймаг Баруунтуруун, Бөхмөрөн, Давст, Зүүнхангай, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Өндөрхангай, Тариалан, Улаангом, Ховд сум)
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БЕГ/202204009

 
1. Боловсролын ерөнхий газар нь Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил (Увс аймаг Баруунтуруун, Бөхмөрөн, Давст, Зүүнхангай, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Өндөрхангай, Тариалан, Улаангом, Ховд сум) -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хот 1. Боловсролын ерөнхий газар нь Төрийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандартын шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих гуравдугаар ээлжид хэрэгжүүлэх /Увс аймаг Баруунтуруун, Бөхмөрөн, Давст, Зүүнхангай, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Өндөрхангай, Тариалан, Улаангом, Ховд сум/ ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь БЕГ-22/0009 дугаартай болно. 3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд: 3.1.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлнэ. 3.2.Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог ЗТ-3.4 Ус хангамж, ариутгах татуургын гол /магистраль/ шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг төсөл, ЗТ-8.1 Барилга угсралтын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ), ЗТ-10.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв боловсруулах болон түүнээс дээш тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг ирүүлнэ. 3.3.Сүүлийн 3 жил (2019, 2020, 2021 он)-ийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ. Сүүлийн 3 жил (2019, 2020, 2021 он)-ийн аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна. 3.4.Сүүлийн 3 жил (2019, 2020, 2021 он)-д хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалтыг хүснэгтээр ирүүлэх бөгөөд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа хийж гүйцэтгэсэн байна. Шаардлага хангасан 1 ажлын гэрээ, акт, захиалагчийн тодорхойлолтыг хавсаргана. 3.5. Голлох болон инженер техникийн ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ. 3.6. Дараах тодорхойлолтуудыг тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх ба тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна. (Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна.) Үүнд: 3.6.1.Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан татварын цахим тодорхойлолт (Хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ.) 3.6.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт 3.6.3.Захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт (Энэхүү тодорхойлолтод Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 дэх заалтын талаар тусгасан байна.) 3.6.4.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт (Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан ирүүлнэ.) 3.6.5.Төрийн үйлчилгээний цахим (ТҮЦ) машинаас ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт 3.6.6.Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолт (Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ.) Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно. 4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09:00 цаг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ээр 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09:40 цагийн дотор ирүүлнэ үү. Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Багш хөгжлийн ордон, 1 дугаар давхар, Боловсролын ерөнхий газар, Утас: 70140069 болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрнө

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 05 -р сарын 24 -ны өдрийн 09 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2022 оны 05 -р сарын 24 -ны өдрийн 09 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Энхтайвны өргөн чөлөө, Багш хөгжлийн ордон, 1 , Утас: 70140069 , Факс:
Имэйл хаяг: tender@agency.edu.mn
Веб сайт: