Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компанийн нүүрс тээврийн үйлчилгээг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах

Захиалагч:
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ТХААГ/202212022
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Бусад
Төсөвт өртөг:
1,800,421₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2023-05-11 20:57
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
Гэрээ байгуулсан оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээ дүгнэх огноо Төлөв
1 Сокобура 59,755 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Их даваа уул 57,780 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Жиасмон ложистикс 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Булган гол транс 201,881 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Булган гол транс 97,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Булган гол транс 97,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Булган гол транс 106,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Сүндэр Ложистик 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Уужим талбай 98,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Эм Жи Өү транс 58,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Эм Жи Өү транс 77,250 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Урад тээвэр 170,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Урад тээвэр 85,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Баян зам транс 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Кирвэй 50,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Семо лайн 107,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Семо лайн 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Семо лайн 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Алтан стандарт 107,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Их аяны жолоо 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 МЦУУ 51,140 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Тэнгэр анд тэнгис 95,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Тэнгэр анд тэнгис 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Тэнгэр анд тэнгис 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Тэнгис-Охь 36,050 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Алтайнхязгаар 77,550 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 АЗУРА энерги 55,678 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Берунложистикс 50,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Берунложистикс 53,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Берунложистикс 50,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хөвсгөл ирээдүйн зам 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хөвсгөл ирээдүйн зам 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Мэлч-Анд 56,486 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Си Эйч Эй Эн Эй 44,945 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Си Эйч Эй Эн Эй 88,880 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Таван толгой тээврийн нэгдэл 79,011 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Таван толгой тээврийн нэгдэл 47,374 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Дөрөлжийн уулзвар 33,556 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Дорнын өртөө 107,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Дорнын өртөө 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Тера-Экспресс 58,651 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Тера-Экспресс 58,651 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хааншоргоолж 59,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хааншоргоолж 90,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ивээл сар транс 53,550 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ивээл сар транс 75,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 МТС трейд 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Экспресс ТТТ 107,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Гранд феликс 39,200 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Жи Би Эс Ти 55,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 ЭСА пропертис 54,500 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Гэрэлтдөл транс 102,273 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Мэнд ирмүүн тулга 55,679 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Мэнд ирмүүн тулга 98,665 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ди Эн Эс Жэй 54,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Мэндтранс 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Тракхас транс 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Интертранс авто 88,887 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Буян өлзий хур транс 55,600 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ван-Үрс 49,459 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Говьтранс ложистикс 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Юу Жи Би 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Чамбайзам 106,720 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Чамбайзам 54,915 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Амгалансэври 44,945 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Амгалансэври 88,880 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Межик энержи говь 55,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хонгорбээс транс 98,663 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хонгорбээс транс 55,634 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хонгорбээс транс 107,627 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Шанхын хэц 46,300 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Эх газрын жинчид 60,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Глобалгүүр транс 52,500 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Иххурд хүч 107,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Иххурд хүч 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Иххурд хүч 59,872 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Шинэ-Эрмүүн 51,500 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Мэнкай транс 63,500 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ти Ти Си энд Ти 5,514 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ти Ти Си энд Ти 11,976 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Дэлгэрэхцагаан овоо 85,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Цэцийгуа 46,300 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Арвасбаян толгой 95,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Арвасбаян толгой 52,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Урчуул-Отог 55,734 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Урчуул-Отог 59,872 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 АУМ алт 55,730 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ти Си таймс 51,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Ти Си таймс 49,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Алтаннууц 46,300 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хансахиус 11,976 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Хансахиус 10,341 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Залаатноён хайрхан 44,945 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Анандмөрөн 59,872 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Икс Эм Си 55,000 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Баян өгий зэгст 107,727 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Баян өгий зэгст 59,872 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Оргилуунхайрхан 98,763 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Аранзал-Алаг 17,860 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
1 Аранзал-Алаг 46,300 2023-02-14 2024-02-14 Шинэ
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2023-03-10
Тендер шалгаруулалтын нэр: Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компанийн нүүрс тээврийн үйлчилгээг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТХААГ/202212022

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компанийн нүүрс тээврийн үйлчилгээг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах –ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ:
 • 1    " Тавантолгой - Цагаанхад чиглэлийн тээвэр /220км/-1 "  
 • 2    " Тавантолгой - Цагаанхад чиглэлийн тээвэр /220км/-2 "  
 • 3    " Тавантолгой - Цагаанхад чиглэлийн тээвэр /220км/-3 "  
 • 4    " Тавантолгой - Гашуунсухайт чингэлэг тээврийн терминал чиглэлийн тээвэр /240 км/-1 "  
 • 5    " Тавантолгой - Гашуунсухайт чингэлэг тээврийн терминал чиглэлийн тээвэр /240 км/-2 "  
 • 6    " Тавантолгой - Гашуунсухайт чингэлэг тээврийн терминал чиглэлийн тээвэр /240 км/-3 "  
 • 7    " Тавантолгой - Ханги чиглэлийн тээвэр /470 км/-1 "  
 • 8    " Тавантолгой - Ханги чиглэлийн тээвэр /470 км/-2 "  
 • 9    " Тавантолгой - Ханги чиглэлийн тээвэр /470 км/-3 "  
 • 10    " Цагаанхад - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /30 км/-1 "  
 • 11    " Цагаанхад - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /30 км/-2 "  
 • 12    " Цагаанхад - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /30 км/-3 "  
 • 13    " Гашуунсухайт чингэлэг тээврийн терминал - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /8 км/-1 "  
 • 14    " Гашуунсухайт чингэлэг тээврийн терминал - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /8 км/-2 "  
 • 15    " Гашуунсухайт чингэлэг тээврийн терминал - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /8 км/-3 "  
 • 16    " Гашуунсухайт төмөр замын шилжүүлэн ачих терминал - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /12 км/-1 "  
 • 17    " Гашуунсухайт төмөр замын шилжүүлэн ачих терминал - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /12 км/-2 "  
 • 18    " Гашуунсухайт төмөр замын шилжүүлэн ачих терминал - Ганцмод чиглэлийн тээвэр /12 км/-3 "  
 • 19    " Ханги төмөр замын шилжүүлэн ачих терминал-Ханги боомтын дундын бүс чиглэлийн тээвэр /20км/-1 "  
 • 20    " Ханги төмөр замын шилжүүлэн ачих терминал-Ханги боомтын дундын бүс чиглэлийн тээвэр /20км/-2 "  
 • 21    " Ханги гаалийн хяналтын бүс - Ханги боомтын дундын бүс чиглэлийн тээвэр /8км/ "  
 • 22    " Тавантолгой - Төмөр замын түр ачилтын талбай чиглэлийн тээвэр /6 км/ "  
 • 23    " Тавантолгой - Цогтцэций өртөө чиглэлийн тээвэр /24 км/ "  


Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендерийн баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд 50,000  -ийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно.
Тендер нь түүнийг нээснээс хойш [30] ба түүнээс дээш хоногийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заах ба 0 төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
 Тендерийг 2023 оны 04 -р сарын 24 -ны өдрийн 16 цаг 00 минут–аас өмнө тендерийн баримт бичигт заасан хэлбэрээр ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг 2023 оны 04 -р сарын 24 -ны өдрийн 16 цаг 10 минут зохион байгуулна.
 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх:  Эрхтэй
Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны урилга эсэх:  Үгүй

Тендерийн урилга нийтлэх ерөнхий гэрээ байгуулсан үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонинд тендер урилгыг нийтэлсэн байдал:
Зууны мэдээ сонин
2023-03-10
№50 (7035)
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг доорх хаягаар хүргүүлж болно.
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо , Энхтайваны өргөн чөлөө, Засгийн газрын 9б байр, 210
51-260115, 51-260056, 51-263032


www.tender.gov.mn